Η Βιβλιοθήκη μου

Κέντρο Βοήθειας

Αναζήτηση

Πληκτρολογήστε την λέξη κλειδί που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα:

 • design
 • bleachers grisham
Συμβουλές Αναζήτησης
Σύμβολα Μπαλαντέρ Οι λέξεις μπορούν να αποκοπούν στα δεξιά με την χρήση αστερίσκου ('*') στην θέση άλλων χαρακτήρων. Το σύμβολο μπαλαντέρ'*' μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε έναν όρο αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματικό ('?') για να αντικαταστήσετε έναν χαρακτήρα οπουδήποτε μέσα στην λέξη.
Παραδείγματα : περιβάλ* πολιτικ*, γ?ναίκα
Τελεστές Boolean Χρησιμοποιήστε το "and" ή "or" για να καθορίσετε πολλές λέξεις σε οποιοδήποτε πεδίο ή σειρά. Χρησιμοποιήστε "and not" για να αποκλείσετε λέξεις.
Παράδειγμα : stocks and bonds
Παράδειγμα : (Αλάσκα or Καναδάς) and (περιπέτεια and not διακοπές)
Περιορισμοί πεδίου Ένας περιορισμός πεδίου οδηγεί το σύστημα στην αναζήτηση μόνο του καθορισμένου πεδίου για την/τις καθορισμένη/ες λέξη/εις.
Ομαδοποίηση Τα αποτελέσματα αναζήτησης λέξης κλειδιού συνήθως ομαδοποιούνται βάσει σχετικότητας ώστε να εμφανίζονται οι πιο πιθανοί τίτλοι στην αρχή της λίστας. Κάθε ομάδα απεικονίζει ένα παρόμοιο επίπεδο σχετικότητας και τα αποτελέσματα ταξινομούνται μέσω της ομάδας βάσει ημερομηνίας ή τίτλου. Για να ρυθμίσετε ένα μη ομαδοποιημένο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τους τελεστές Boolean για να αναπτύξετε ένα σύνθετο ερώτημα.

Επιστροφή στην κορυφή

Συμβουλές Σύνθετης Αναζήτησης με Λέξεις Κλειδιά

Πολλές Λέξεις

Κατά την αναζήτηση πολλών λέξεων το σύστημα θα εισάγει αυτόματα τον Τελεστή "and" ανάμεσα σε κάθε λέξη; οι λέξεις προς αναζήτηση θα προκύψουν σε κάποιο σημείο των ανακτημένων εγγραφών όχι όμως απαραιτήτως με την σειρά που ζητήθηκαν. Και τα δύο παραδείγματα στα δεξιά θα ανακτήσουν τα ίδια αποτελέσματα.

Παραδείγματα

Χρησιμοποιώντας πολλές λέξεις:
επιστήμη τμήμα πανεπιστήμιο
πανεπιστήμιο and επιστήμη and τμήμα

Αναζήτηση Φράσεων

Αναζητήστε ολοκληρωμένες φράσεις εσωκλείοντάς τες σε εισαγωγικά. Οι λέξεις μέσα σε διπλά εισαγωγικά θα εμφανίζονται μαζί σε όλα τα αποτελέσματα ακριβώς όπως πληκτρολογήθηκαν.

Παραδείγματα

Μία αναζήτηση φράσης:
"επιστήμη τμήμα πανεπιστήμιο"

Σύμβολα Μπαλαντέρ

*   Ταυτίζεται με οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων χωρίς κενό, ξεκινώντας από την προκαθορισμένη θέση μέσα στην λέξη. Για παράδειγμα, "comput**" θα ταυτιστεί με όλες τις λέξεις που ξεκινούν με "comput" (π.χ., "computer", "computation", κλπ.).
Το σύμβολο μπαλαντέρ'*' μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε έναν όρο αναζήτησης.

?   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματικό ('?') για να αντικαταστήσετε έναν χαρακτήρα οπουδήποτε μέσα στην λέξη.

Παραδείγματα

Σύμβολο Αποκοπής *:
περιβαλλο* πολ*
comp*

Σύμβολο Αποκοπής ?:
γ?ναίκα

Τελεστές Boolean

Χρησιμοποιήστε AND ή OR για να καθορίσετε πολλαπλές λέξεις σε οποιοδήποτε πεδίο, οποιαδήποτε σειρά. Χρησιμοποιήστε AND NOT για να αποκλείσετε λέξεις. Επιλέξτε τον τελεστή που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε από την λίστα επιλογής στην φόρμα Σύνθετης Αναζήτησης.

Παραδείγματα

Χρησιμοποιώντας τους τελεστές Boolean:
μετοχές and ομόλογα
μετοχές or ομόλογα
μετοχές and not ομόλογα

Περιορισμοί Πεδίου

Οι περιορισμοί πεδίων μπορούν να καθοριστούν με την επιλογή ενός περιορισμού πεδίου από την λίστα επιλογής. Οι περιορισμοί αυτοί εμφανίζονται πριν την λέξη ή φράση που αναζητείται. Ο περιορισμός πεδίου κάνει το σύστημα να αναζητά μόνο το συγκεκριμένο πεδίο για τις συγκεκριμένες λέξεις.

Περιορισμοί Πεδίων και η σημασία τους:

 • Συγγραφέας: Αναζήτηση μόνο πεδίων συγγραφέα
 • Τίτλος: Αναζήτηση μόνο πεδίων τίτλων
 • Θέμα: Αναζήτηση μόνο πεδίων θεμάτων
 • Σημείωση: Αναζήτηση μόνο πεδίων σημειώσεων
 • Θέμα: Αναζήτηση μόνο πεδίων θεμάτων

Ομαδοποίηση

Τα αποτελέσματα αναζήτησης λέξης κλειδιού συνήθως ομαδοποιούνται βάσει σχετικότητας ώστε να εμφανίζονται οι πιο πιθανοί τίτλοι στην αρχή της λίστας. Κάθε ομάδα απεικονίζει ένα παρόμοιο επίπεδο σχετικότητας και τα αποτελέσματα ταξινομούνται μέσω της ομάδας βάσει ημερομηνίας ή τίτλου. Για να ρυθμίσετε ένα μη ομαδοποιημένο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τους τελεστές Boolean για να αναπτύξετε ένα σύνθετο ερώτημα.

Μεγάλης σχετικότητας Περισσότερο σχετικοί τίτλοι 

Υψηλής σχετικότητας Ιδιαίτερα σχετικοί τίτλοι 

Πολύ σχετικοί Πολύ σχετικοί τίτλοι 

Σχετικοί Σχετικοί τίτλοι 

Άλλοι σχετικοί Άλλοι σχετικοί τίτλοι 

Επιστροφή στην κορυφή

Οι αναζητήσεις σας αποθηκεύονται

Εάν έχετε κάποιον αγαπημένο συγγραφέα ή θέμα που αναζητάτε συχνά με την χρήση καταλόγου, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αναζήτηση επιλέγοντας ένα κουμπί. Αυτό θα σας αποτρέψει από το να πρέπει να προσδιορίζετε την αναζήτηση κάθε φορά και θα σας επιτρέπει να τοποθετείτε γρηγορότερα κρατήσεις σε νέο υλικό.

Πώς να:

 1. Σύνδεση με τον Λογαριασμό σας My Millennium.
 2. Επιλέξτε τον "Νέα Αναζήτηση" κουμπί
 3. Αναζητήστε τον αγαπημένο σας συγγραφέα, θέμα, τίτλο, κλπ. ή δημιουργήστε μία σύνθετη αναζήτηση με λέξεις κλειδιά με περιορισμούς στο είδος υλικού, την γλώσσα, το έτος έκδοσης, κλπ..
 4. Όταν τα αποτελέσματά σας εμφανιστούν, επιλέξτε το κουμπί που έχει σημειωθεί "Αποθηκεύση ως Προτιμώμενη Αναζήτηση".
 5. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με τον λογαριασμό My Millennium, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί "Προτιμώμενες Αναζητήσεις" για να δείτε μία λίστα με τις αποθηκευμένες αναζητήσεις σας.
 6. Επιλέξτε τον σύνδεσμο αναζήτησης που σχετίζεται με οποιονδήποτε από τους προτιμώμενους όρους αναζήτησης στην λίστα ώστε να εκτελέσετε γρήγορα την αναζήτησή σας.
 7. Μπορείτε να ειδοποιήστε σχετικά με το νέο υλικό που προστίθεται στην συλλογή της βιβλιοθήκης και που ταυτίζεται με την αναζήτησή σας. Απλώς ελέγξτε το πεδίο "Σημείωση για Email" και επιβεβαιώστε το ότι οι πληροφορίες εγγραφής του χρήστη περιλαμβάνουν την ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Επιστροφή στην κορυφή

Ανανεώσεις

Οι χρήστες που διαθέτουν κάρτα μπορούν να ανανεώνουν το υλικό τους online. Όλοι οι τίτλοι μπορούν να ανανεωθούν εκτός από τους τίτλους με κρατήσεις και τους τίτλους που φέρουν πρόστιμα.

Πώς να:

 1. Σύνδεση με τον Λογαριασμό σας My Millennium.
 2. Εάν δεν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη οθόνη επιλέξτε την διασύνδεση "Τα τεκμήρια έχουν δανειστεί" ώστε να εμφανίσετε το υλικό που έχετε δανειστεί.
 3. Επιλέξτε τους τίτλους που επιθυμείτε να ανανεώσετε τσεκάροντας τα πεδία στην στήλη ΑΝΑΝΕΩΣΗ και επιλέξτε έπειτα το κουμπί Η Ανανέωση Επελέγη. Εάν επιθυμείτε να τα ανανεώσετε όλα, επιλέξτε το κουμπί Ανανέωση ΟΛΩΝ.
 4. Εάν δεν μπορείτε να ανανεώσετε τεκμήρια, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη. Εάν το επιτύχετε, θα εμφανιστεί μία νέα ημερομηνία επιστροφής στην στήλη "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" . Πάντοτε να ελέγχετε την στήλη STATUS για πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία ή αποτυχία της ανανέωσής σας.

Επιστροφή στην κορυφή

Research Pro

Το Research Pro αναζητά ταυτόχρονα σε πολλές βάσεις, ιστότοπους, και καταλόγους επιλεγμένους από την βιβλιοθήκη για τον εντοπισμό άρθρων πλήρους κειμένου, περιλήψεων, εικόνων, βιβλίων, και άλλων πηγών. Το Research Pro μεταβιβάζει το αίτημα αναζήτησής σας στις πηγές που έχετε επιλέξει, ώστε η αναζήτηση θα ερμηνευθεί μέσω καθεμιάς από τις πηγές. Το Research Pro θα ανακτήσει αποτελέσματα από τις πηγές που επιλέγετε - μπορείτε έπειτα να δείτε ποιές πηγές έχουν τις περισσότερες σχετικές με την εργασία σας πληροφορίες. Το Research Pro είναι ένας χρήσιμος τρόπος ανασκόπησης του θέματός σας και προσανατολισμού σας σε ορισμένες από τις διαθέσιμες πηγές.

Συμβουλές Αναζήτησης Research Pro

Από προεπιλογή, το Research Pro εκτελεί μία απλή αναζήτηση μέσω της προεπιλεγμένης πηγής που η βιβλιοθήκη έχει επιλέξει για εσάς. Μπορείτε πάντα να επιλέγετε άλλες ομάδες πηγών ή ξεχωριστών πηγών προς αναζήτηση.

Τα αιτήματα απλής αναζήτησης μεταβιβάζονται σε κάθε πηγή ακριβώς όπως πληκτρολογούνται για την ανάκτηση αποτελεσμάτων βασισμένα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κάθε βάσης (π.χ. αναζητήθηκε ως λέξη κλειδί ή φράση), και τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ξεχωριστή οθόνη κάθε πηγής (π.χ. ταξινομημένα βάσει σχετικότητας ή ημερομηνίας). Μπορείτε να δείτε αποτελέσματα από καθεμία από τις διαφορετικές βάσεις απλώς επιλέγοντας το όνομα βάσης από τα αριστερά της σελίδας, ή επιλέγοτνας το "Όλες Οι Πηγές" για να δείτε όλα τα αποτελέσματα που διασυνδέονται.

Η Σύνθετη Αναζήτηση με Research Pro σας επιτρέπει να συνδυάσετε μέχρι και τρεις όρους από διαφορετικά ευρετήρια αναζήτησης με την χρήση τελεστών Boolean για πιο σύνθετη αναζήτηση.

Συνδυάστε τους όρους σας επιλέγοντας τους τελεστές Boolean AND, OR, ή NOT με την χρήση των κουμπιών στα δεξιά των όρων αναζήτησης. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο συγχωνεύονται οι όροι αναζήτησής σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές "Σχεδιασμού Αναζήτησης Ως" κάτω από τους όρους αναζήτησης.

Το Research Pro θα αποστείλει τους όρους αναζήτησης ακριβώς όπως τους πληκτρολόγησε ο χρήστης, ώστε να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε σύμβολα αποκοπής και αντικατάστασης που υποστηρίζονται από τις πηγές που έχετε επιλέξει.

Σημείωση: η αποκοπή και τα σύμβολα αποκοπής που χρησιμοποιήθηκαν ποικίλουν από την μία βάση δεδομένων στην άλλη, επομένως η αναζήτησή σας μπορεί να διεκόπη εσφαλμένα από μία πηγή που δεν υποστηρίζει τα σύμβολα που έχετε συμπεριλάβει.

Επιστροφή στην κορυφή